Gemeente Almere: Door samenwerking blijft het niet bij losse projecten, het bewijs is er!

Scholten Ben 150x150 Gemeente Almere: Door samenwerking blijft het niet bij losse projecten, het bewijs is er!Interview met Ben Scholten, wethouder Economische Ontwikkeling Almere

“Een grote uitdaging die we zullen moeten aangaan is dat onze tijd een enorme behoefte heeft aan het vinden van nieuwe verdienmodellen”

 

 

1. Hoe belangrijk is het voor Almere om zich te profileren als smart city annex society? Trekt het ook meer nieuwe – hoog opgeleide – inwoners naar de stad toe?

Het gaat er met onze inzet voor een Smart Society vooral om dat we onze Almeerse inwoners en bedrijven de voordelen gunnen die ICT te bieden heeft; dat we ons best doen hen op weg te helpen naar een betere toekomst; dat we het leven in Almere makkelijker, goedkoper en leuker willen maken. Als dat een positieve aantrekkingskracht heeft op mensen en bedrijven dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Almere Smart Society staat namelijk open voor iedereen om mee te doen.

2. Almere profileert zich ook als ‘data-stad’. Kunt u wat voorbeelden geven van dataprojecten?

Samen met bedrijven en TNO realiseert Almere DataCapital het Big Data Value Center Almere. Het centrum richt zich op het bijeenbrengen van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden rond het toepassen van Big Data. Er komen testfaciliteiten, bedrijven demonstreren hun apparatuur en programmatuur en er vinden projecten met Big Data plaats.

We hebben al drie concrete voorbeelden die met de inzet van Almere DataCapital tot stand zijn gekomen.
De eerste gaat over de strijd tegen borstkanker. Dit is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. Het cijfer is hoger dan in andere Europese landen. Daarom is er een structureel bevolkingsonderzoek waarbij alle vrouwen tussen de 50 – 75 jaar elke 2 jaar onderzocht worden. Omdat deze data gecomprimeerd en niet gestandaardiseerd worden opgeslagen zijn ze nog niet geschikt voor research. Almere DataCapital heeft ervoor gezorgd dat de data van de meetstations nu in ruwe vorm, gestandaardiseerd worden opgeslagen waardoor het mogelijk wordt de analyse van dit beeldmateriaal te verbeteren. Het aantal gevallen waarin een anomalie wordt ontdekt kan daardoor toenemen wat uiteindelijk zelfs helpt om levens te redden.

Het tweede gaat over zaadveredeling. Nederland is een toonzettend land op dit gebied. Binnen deze sector voltrekt zich een nieuwe innovatiegolf. Er is sprake van een omslag van fenotypish- naar genotypish onderzoek. Dit wil zeggen dat men niet meer naar de buitenkant van de plant kijkt, maar naar de binnenkant, bijvoorbeeld de genen. Deze omslag levert een enorme data-explosie op. Almere DataCapital heeft voor een van de bedrijven een gestandaardiseerde opslag- en back-upomgeving met een hoge mate van security gerealiseerd.

Het derde voorbeeld gaat over een faculteit voor tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze faculteit heeft ook een vestiging in Almere. Doordat tandheelkunde in toenemende mate ‘digital dentistry’ wordt, is de hoeveelheid data en de afhankelijkheid van een goede opslag steeds groter geworden. Voor ACTA realiseert Almere DataCapital voor de gehele faculteit een voorziening waarbinnen de opslag en allerlei aanpalende diensten goed geregeld zijn.

3. Publiek-private samenwerking is cruciaal voor de ‘smart city aanpak’. Is het lastig om goede partners te vinden, die ook willen investeren in projecten? 

Het is prettig dat Almere Smart Society is gestart met een aantal grote internationale bedrijven, te weten: IBM, Cisco, Philips. Energiebedrijf Alliander en softwarepionier Living Planit horen ook samen met de gemeente bij de founding partners. Wat we nu zien is dat ook lokale ondernemers en inwoners meedoen. Partners sluiten zich op natuurlijke wijze aan, zoals Zenze, een ontwerpbedrijf, Dutch Novum, een bedrijf dat app’s ontwikkelt en DutchBridge, een bedrijf dat websites bouwt. Maar ook studenten en onderwijsinstellingen doen mee. Zij investeren met hun inzet, omdat ze het over hebben voor Almere en geloven in de innovatie die we hier in gang zetten. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk. We komen zo met elkaar los van de traditionele rolverdeling van opdrachtgever en opdrachtnemer die traditioneel heerst bij publiek-private samenwerking.

4. Hoe zorg je er als stad voor dat het niet bij losse projecten blijft?

Door samenwerking. Juist om te zorgen dat het niet blijft bij losse projecten bij innovatie vanuit ICT hebben we Almere Data Capital en Almere Smart Society in het leven geroepen. Deze zijn voortgekomen uit onze Economic Development Board die zorgt dat mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen als onderwijs en onderzoeksinstituten en de overheid elkaar vinden vanaf de start van een project. Wat ook helpt is dat we voor Almere Smart Society een aantrekkelijke visie hebben die aansluit bij alle andere ambities voor de grote groei van de stad. Een grote uitdaging die we zullen moeten aangaan is dat onze tijd een enorme behoefte heeft aan het vinden van nieuwe verdienmodellen. Ook bij de gezamenlijke zoektocht hiernaar inspireert Almere Smart Society ondernemers.

5. Wat zijn in uw ogen de toepassingen, dan wel apps die u graag in Almere wilt zien?

Het lijkt me schitterend als er een app zou komen die helpt bij het tijdelijk benutten van ongebruikte grond of gebouwen. Ook een app die klanten van dienst is bij het vinden van de beste aanbiedingen van winkeliers en het winkelen tegelijkertijd een leukere beleving maakt zou voor verassende zaken kunnen zorgen. En er is nog veel meer te verzinnen door alle innovatieve- en creatieve ondernemers en studenten in Almere. We nodigen hen van harte uit om te laten zien wat ze kunnen bereiken.

6. Toekomst; Hoe ziet u smart cities over tien jaar?

Succesvolle Smart Cities weten mensen en bedrijven te betrekken bij innovatie. Ze zijn niet bang om te innoveren en hebben vertrouwen in de kracht van de samenleving. Vertrouwen in het vermogen van mensen om het beste te halen uit nieuwe toepassingen en het benutten van techniek. Smart cities delen kennis met elkaar en zijn in staat om te innoveren. Ze beseffen dat het uiteindelijk niet draait om techniek, maar om mensen die de techniek benutten in hun persoonlijke- en publieke leven. Vandaar dat slimme steden in de toekomst meer Smart Societies zijn. In Almere zeggen we altijd: mensen maken de stad. In de slimme steden van de toekomst zijn ICT, mensen en bedrijven zo goed mogelijk in staat hun stad zo aangenaam mogelijk te maken!

The following two tabs change content below.
Rick Hoevenaars avatar 1393512224 80x80 Gemeente Almere: Door samenwerking blijft het niet bij losse projecten, het bewijs is er!

Rick Hoevenaars

Marketing Manager at Euroforum

Categories: Uncategorized

Leave a Reply